ETA

ETA

LİDER YAZILIM FİRMASI

ETA bugün 100.000’i aşkın müşterisi, yurt çapına yayılmış 1000 bayisi, dört merkezde çalışan 100’ü aşkın personeli, her ihtiyaca cevap veren geniş ve kaliteli ürün yelpazesi, yeni kitlelere yayılma hızı ve topluma sosyal ve kültürel katkıları ile Türkiye’nin Lider Yazılım Firmasıdır. ETA Entegre Ticari Uygulama Programları bugün bir endüstri standardı olarak kabul edilmektedir.

ETA MİSYON

ETA Bilgisayar yabancı yazılımlara olan bağımlılığı ortadan kaldıran ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden bir yazılım paketinin yaratılmasını ve güncelliğinin sağlanmasını misyonu olarak kabul etmektedir. Muhasebe uygulamaları sürekli değişen kanun ve mevzuat sebebiyle üretici firmaya büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Kullanıcılara komple çözümler sunma amacıyla geliştirilen sektörel uygulamalar ve ofis otomasyonu ürünleri ile tek kullanıcılı bir muhasebe bürosundan, yurt çapındaki ofislerini bir ağ ile birbirine bağlayan bir holdinge kadar farklı ölçeklerde müşterilere en yüksek seviyede hizmet verilmektedir.

ETA SQL’E UZANAN YOLCULUK

Türkiye’nin en yaygın ticari uygulama programını çeyrek asır boyunca geliştiren ve güncelleştiren ETA Bilgisayar, bir taraftan kullanıcılardan gelen yenilik taleplerini değerlendirirken, diğer yandan da muhasebe uygulamalarında yapılan kanuni değişiklikleri anında programlarına yansıtmaktadır. ETA, DOS altında çalışan entegre paketini grafik tabanlı Versiyon 7 ile en yüksek noktasına ulaştırmıştır. Gelişen teknoloji ve yeni trendler doğrultusunda araştırma ve geliştirme çabalarını Windows ortamına da taşıyan ETA, ticari uygulama yazılımları konusundaki tecrübesini Windows tabanlı ticari paketi ETA for Windows ile kullanıcılara sunmuştur. EFW’den sonra açık veritabanı teknolojisini en iyi şekilde değerlendiren ve farklı ihtiyaçlara cevap veren SQL tabanlı iki yeni versiyonumuz ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL satışa sunulmuştur. Bu versiyonlarımız geleceğe yönelik altyapısı ile 21. yüzyılın program paketleri olarak tasarlanmıştır ve ETA’nın kuruluşundan bu yana süregelen çalışmalarının bir ürünüdür.

ETA KOŞULSUZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

ETA programlarını seçen her müşteri ömür boyu ETA ailesinin bir üyesi olarak kalır. Programın yüklenmesi ve ilk eğitimini almasıyla beraber en verimli şekilde çalışması sağlanır. İstanbul’daki merkezde haftanın her günü verilen eğitimler ve telefon desteği ile sorunlarına yardımcı olunur ve programı kullanan elemanlarının eğitimi sağlanır. ETA Bilgisayar ve bayileri kalabalık ve kalifiye bir hizmet ordusuyla müşterilerinin bütün ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlarlar. ETA, müşteriye olan görev ve sorumluluklarının hiç sona ermediği prensibine sıkı sıkıya bağlıdır ve bu özelliği ile diğer yazılım şirketlerinden ayrılır. Gerek sağlanan hizmette, gerekse program kullanımı sırasında oluşabilecek sorunlarla ilgilenmek için ETA bünyesinde özel Müşteri Memnuniyet Sorumluları bulunmakta ve problemlere acil çözüm getirmektedirler.

ETA MÜŞTERİ PORTFÖYÜ

ETA koşulsuz müşteri memnuniyetine verdiği önem, programlarının teknik üstünlüğü ve bayilerinin başarılı çalışmaları sayesinde zengin bir müşteri portföyüne sahiptir. Ticari uygulama programlarına ihtiyaç duyabilecek tüm kesimlerden onnlerce kullanıcı ETA’yı tercih etmenin ayrıcalığını yaşamaktadır. Geniş bir yelpazenin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ETA Programları’nın bu istekler doğrultusunda geliştirilmesi müşteri memnuniye verilen önemin bir göstergesidir. ETA, düzenli olarak sürdürdüğü müşteri memnuniyet araştırmaları sayesinde bayilerinin verdiği hizmetten programlarının içeriğine kadar birçok konuda müşterilerinin fikirlerine başvurur. ETA, müşterilerini ticari ortakları olduğu kadar dostları olarak da kabul eder ve bu dostluğun kalıcı olması için özen gösterir.

ETA ÜRÜN VE HİZMET YELPAZESİ

ETA Bilgisayar’ın şu anda piyasada bulunan ürünleri üç gruba ayrılmaktadır. Ürün listesinin büyük bir kısmını oluşturan ticari uygulamalara ek olarak ofis uygulamaları ve özel sektörel uygulamalar bulunmaktadır. ETA, ticari uygulamalar konusunda komple çözümler sunma çabasının bir parçası olarak yıllardır oto satış ve servisinden, perakende satış otomasyonuna, akaryakıt istasyonu otomasyonundan, muhasebe büro otomasyonuna, üye ve aidat takibinden adisyona uzanan geniş bir yelpazede programlar üretmekte ve bu konuda araştırma-geliştirme çalışmalarına devam etmektedir. Hizmet yelpazesinde ise program yenilemeleri, ücretsiz seminerler, eğitim yayınları dizisi ve internet sayfası sayılabilir.

ETA BAYİ TEŞKİLATI

ETA Bilgisayar, programlarını tanıtmanın, müşterisine ulaşmanın ve kullanıcılarına destek vermenin en sağlıklı yolunun yurt çapında geniş bir bayi ağı kurulması olduğunu kuruluşundan itibaren anlamıştır ve bayileriyle bir bütün olarak çalışmaktadır. ETA’nın Anadolu genelinde yaygın bir bayi teşkilatı bulunmaktadır. ETA’nın iki kademeli bayilik sistemine kabul edilen bayilerde sıkı hizmet kalitesi şartları gözetilir. Bayilerin üç aşamalı bir eğitim programını başarıyla tamamlamış yeterli sayıda eleman bulundurmaları ve eğitimlerine düzenli aralıklarla devam etmeleri zorunludur. Bayilerin müşteri ile ilişkileri ve sundukları hizmet kalitesi özel bir ekiple sürekli denetim altında tutulur ve özel eğitimden geçmiş bir departmanın sürekli faaliyetleri ile her bakımdan desteklenir. ETA, Türkiye çapında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 1000’i aşkın faal bayii aracılığıyla müşterilerine satış ve destek hizmeti vermeye devam etmektedir.

ETA’NIN EĞİTİME KATKISI

ETA Bilgisayar, bilgisayarlı muhasebe eğitimi verilen Üniversite, Meslek Yüksekokulu, Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi gibi eğitim kurumlarına verdiği ücretsiz yazılım, yardımcı materyal, ders planları, monografiler, soru bankaları ve örnek uygulamalar benzeri ücretsiz desteğe ek olarak, öğretim görevlilerine ve öğrencilere verdiği ücretsiz eğitimlerle de Türkiye’ye yetişmiş eleman sağlanmasına katkıda bulunmayı bir görev bilir. ETA’nın Eğitim Yayınları dizisinin bir parçası olan ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde müfredat kapsamında kullanılan kitapları sayesinde her yıl binlerce öğrenci ETA Programları ile tanışmaktadır.

NEDEN ETA ?

ETA Bilgisayar, büyük önem verdiği müşteri memnuniyetinin ve popülaritesinin bir tesadüf eseri olmadığını yıllar boyunca ispatlamıştır. Müşterilerini yakından takip eden ve ihtiyaçlarını karşılayan ETA, niye tercih edildiğini araştırmakta ve bu yönlerini daha da geliştirmeyi bir görev kabul etmektedir. ETA müşterileri ve bayileri birçok farklı nedenden dolayı ETA’yı tercih ettiklerini ifade etmektedirler. Bu nedenlerin arasında müşteri memnuniyeti, yaygın kullanım, satış sonrası destek, müşteri eğitim kalitesi, modüller arası entegrasyon, sağlam altyapı, esnek yapı, veri güvenliği, detaylı raporlamalar, kurumsal destek ve güvence, uygun fiyat, öğrenim kolaylığı, yaygın donanımlara uyum, merkezde ücretsiz eğitimler, kullanım kolaylığı, kolay menü kullanımı, yılların birikim ve tecrübesi, hızlı kullanım özelliği, garanti süresi uygulaması, yaygın bayi ağı, garanti süresince ücretsiz updateler, kalifiye destek personeli tarafından verilen telefon destek hizmeti, network’e uyum, pratik klavye kullanımı, sorunsuz çalışma, modüler yapı, geniş kapsam, yaygın işletim sistemlerine uyum, müşterinin yerinde eğitim ve destek, kapsamlı mevzuat değişikliklerine sürekli uyum bulunmaktadır ve bu övgüler ETA’yı daha iyi olmaya teşvik etmektedir.