eta e-fatura

Özel Entegratör ile
e-Fatura Uygulaması
e-Fatura uygulama yöntemlerinden biriside; firmaların özel entegratörler vasıtası ile
bilgi işlem sistemlerini e-Fatura uygulamasına entegre etmelerini sağlayan yöntemdir.
Faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen
mükellefler, kendilerine ait bilgi işlem alt yapısının yetersiz olması halinde teknik
yeterliliğe sahip bir özel entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura
alıp gönderebilme yapabilir. Özel entegratör, anlaşma yaptığı mükellefler için güvenli
kullanıcı hesapları açarak yönetir ve bu mükelleflerin faturalarını Gelir İdaresi
Başkanlığı sistemi üzerinden alıcıya yönlendirir.